Stock verkoop kano's en kayaks

Esquif kano's

 Raven: 1300 euro

 

Mohawk kano's

 XL: 1300 euro

Viper 12 : 1200 euro

Solo 13 camoe: 1350 euro

Maxim: 1550 euro

 

Prijon kajaks

Pure,Forte:  675 euro

 

Lettmann Rage: 300 euro

 

Robson scarab: 300 euro

 NRG: 250 euro

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec